logo

 

 

XX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich
 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim Zjeździe, zostaliśmy organizatorami XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.
 
W związku z tym przekazujemy wstępne informacje:
Miejsce zjazdu: Zielona Góra
Termin: 1-3 czerwca 2018r.
 
Noclegi: Hotel Śródmiejski, położony w centrum, w pobliżu ratusza. Około 15 minut pieszo od dworca PKS i PKP. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Adres: Żeromskiego 23, 65-066 Zielona Góra.
 
Uczestnictwo: maksymalnie dwie osoby z organizacji
Przewidywany koszt: 200 zł od osoby
Dojazd: na własny koszt
Wyżywienie: w zakresie organizatora
 
Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2018r.
 
Kontakt:
E-mail: kontakt@alzheimera.strefa.pl
Telefon: +48 68 3258366
 
Organizacje prosimy o przygotowanie krótkich prezentacji dobrych praktyk, którymi chciałyby się podzielić z pozostałymi uczestnikami Zjazdu.
 
Z serdecznym pozdrowieniem
w imieniu Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimera w Zielonej Górze
sekretarz Wioletta Baziuk.


 

      Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera zostało zarejestrowane z dniem 7 września 2006r.
      Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie możliwie wszechstronnej pomocy i wsparcia opiekunom i osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami pokrewnymi.

Dla osiągnięcia swojego celu Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
  Organizowanie różnych form wsparcia i pomocy dla opiekunów
  Popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera
  Wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera
  Współpracę z odpowiednimi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń
  Współpracę z innymi organizacjami, ośrodkami medycznymi, naukowymi, instytucjami i urzędami
  Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich
  Współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi
  Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem
 
     Choroba Alzheimera dotyka prawie połowę ludzi po 75 roku życia. Powoduje zwyrodnienie i zanik tkanki mózgowej. Objawia się otępieniem, chory przestaje interesować się otoczeniem, traci poczucie miejsca i czasu. Nie radzi sobie z podstawowymi czynnościami. Mówi się, że choroba jest podstępna ponieważ zaczyna się zupełnie niepozornie ale z każdym kolejnym dniem postępuje.
     Opieka nad osobą z otępieniem jest niezwykle trudnym zadaniem, ale można sobie z nią poradzić, gdy ma się wsparcie innych.
 
     Najważniejsze jest, abyśmy wszyscy uwierzyli, że osoby dotknięte chorobą Alzheimera mimo swej choroby, nadal posiadają liczne umiejętności, lecz aby one nie zanikły, trzeba je wzmacniać i w ten sposób pozwolić tym ludziom aktywnie uczestniczyć w życiu. Pomimo tego, że wyleczenie jest równie mało możliwe jak i powstrzymanie postępu choroby, to przy stosowanych obecnie lekach możliwe jest jej spowolnienie. Kontynuując opiekę, nawet przy niemożności kontaktu i wyleczenia - chronimy godność człowieka i jego niezbywalne prawo do życia!

 


Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014